Fotoradary stacjonarne to urządzenia służące do automatycznego wykrywania i rejestrowania przekroczeń prędkości pojazdów na drodze. Są one montowane na stałe w różnych miejscach, takich jak przy skrzyżowaniach, na mostach czy w strefach o ograniczonej prędkości. Zdjęcia pojazdów przekraczających prędkość są przetwarzane i wykorzystywane do wystawienia mandatu. Fotoradary stacjonarne są często oznakowane i widoczne dla kierowców, jednak niektóre z nich mogą być ukryte. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszanie prędkości oraz zwiększanie świadomości kierowców odnośnie przestrzegania przepisów drogowych.

POI Fotoradary stacjonarne