Bezpłatne parkingi to miejsca, gdzie można zostawić samochód bez ponoszenia kosztów związanych z parkowaniem. Są one dostępne przy drogach, autostradach oraz w mieście. Służą one przede wszystkim do krótkotrwałego zostawienia samochodu, jednak czasem mogą być one dostępne również na dłuższy okres. Bezpłatne parkingi przy autostradach są często wyposażone w infrastrukturę turystyczną, taką jak toalety, sklepy lub punkty gastronomiczne. Parkingi w mieście często są dostępne tylko w określonych godzinach lub na krótki okres czasu. Warto sprawdzić przed parkowaniem, czy dany parking jest bezpłatny oraz jakie są jego ograniczenia.

POI Parking Bezpłatny