Jak wgrać punkty POI

Jak wgrać punkty POI do wbudowanej nawigacji GPS -

  • VW RNS 510
  • Discover PRO


Volkswagen RNS 510

[Pobierz punkty POI do Volkswagen RNS]
http://rollout.volkswagen.de/content/de/brand/de/navigation/rns-510/poi-listen-sammlung.html

1).
2).
3). Neue POI-Sammlung erstellen,


4).


5). Jetzt laden


6).


7).
8). POI-Sammlung sichern -> Jetzt sichern -> WeiterVolkswagen Discover PRO

[Pobierz punkty POI do Volkswagen Discover PRO]http://rollout.volkswagen.de/content/de/brand/de/navigation/discover-pro/poi-listen-sammlung.html

1).
2).
3). Neue POI-Sammlung erstellen,


4).


5).

6).


7).
8). POI-Sammlung sichern -> Jetzt sichern -> Weiter.