Fotoradary przenośne (mobilne) to urządzenia służące do automatycznego wykrywania i rejestrowania przekroczeń prędkości pojazdów na drodze, które można przenosić z miejsca na miejsce. Są one montowane na specjalnych statywach lub umieszczane w samochodach policyjnych czy kontrolnych. Fotoradary przenośne działają w podobny sposób jak fotoradary stacjonarne, poprzez wykorzystanie systemu pomiarowego, składającego się z kamery oraz radaru, który mierzy prędkość pojazdu. Zdjęcia pojazdów przekraczających prędkość są następnie przetwarzane i wykorzystywane do wystawienia mandatu. Fotoradary przenośne są często używane w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze poprzez zwiększanie obecności policyjnej w różnych miejscach czy też monitorowanie trudno dostępnych miejsc. Mogą być również przesuwane w różne miejsca w zależności od potrzeb czy sytuacji na drodze.

POI Fotoradar przenośny