Jak wgrać punkty POI

Jak wgrać punkty POI do nawigacji GPS - MapaMap
MapaMap

  • MapaMap PND
  • MapaMap Android

Instalacja dla nawigacji typu PND:


1). Pobierz plik POI. Pliki dla MapaMap mają rozszerzenie CSV,

2). Podłącz nawigację do komputera,
3). Uruchom ActiveSync(do pobrania z działu DOWNLOAD),
4). Skopiuj POI za pomocą ActiveSync do katalogu \MapaMapAddins(jeżeli nie ma takiego katalogu należy go ręcnie utworzyć),
5). Następnie należy zimportować w nawigacji. Należy wejść do menu: USTAWIENIA -> USTAWIENIA POI -> IMPORT. Na liście będie plik który wcześniej wgraliśmy. Należy go wybrać i przycisnąć OK,
6). Po zakończeniu importowania pojawi się komunikat: "Prawidłowo zaimportowane POI". Naciskamy OK,
7).Wchodzimy w menu WIDOK I OSTRZEGANIE i ustawiamy ostrzeganie(jeżeli ma ostrzegać o fotoradarach czy kontrolach drogowych) według kategorii do których je zaimportowaliśmy.

[Pobierz punkty POI do MapaMap]

Instalacja dla MapaMap mobile(np. Android)


1). Pobierz plik POI oraz/lub ikony(ikony w formiacie PNG 62x62). Pliki dla MapaMap mają rozszerzenie CSV,
2). Pobrane pliki POI należy wgrać do folderu:
3). Uruchom program MapaMap i wybierz USTAWIENIA


4). Wybierz USTAWIENIA POI5). Wybierz IMPORT i postępuj zgodnie z instrukcjami


6). Aby wyświetlić POI na mapie lub uruchomić ostrzeganie wybierz WIDOK I OSTRZEGANIE


[Pobierz punkty POI do MapaMap]